İZMİR
Giriş Tarihi : 30-06-2021 18:21   Güncelleme : 30-06-2021 18:21

Ege Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

Ege Üniversitesi (EÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye’de ilk kez, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

Tam Akreditasyon Belgesi, üniversitede düzenlenen törenle, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a takdim edildi.

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir’in tarih boyunca birçok konuda ilklere ev sahipliği yaptığını ve birçok konuda ilkler şehri olduğunu söyledi.

İLKLER ŞEHRİ İZMİR'DE BİR İLK DAHA

Türkiye’de ilk kez, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanan Ege Üniversitesinin mutluluğunu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Köşger, “Ege Üniversitemiz; eğitim ve öğretimde tescillenmiş kalitesiyle, akademik potansiyeliyle, zengin araştırma kültürüyle, ilimizin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal aktörleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, bilimsel düşüncenin, teknolojinin ve kültürel hayatın zenginleşmesini sağlayan, toplumsal gelişmeyi yönlendiren güzide bir üniversitemizdir.” dedi.

GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS AVANTAJIMIZ 

Kurumsal tam akreditasyonun; Ege Üniversitesi, İzmir ve ülkemiz için faydalı ve hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni eden Vali Köşger şöyle konuştu:

“Malumlarınız olduğu üzere tarihin her döneminde tarih sahnesinde yer almayı bilen ender milletlerden biri olan yüce Türk milleti, hedefleri ve idealleri olan kadim bir millettir. Atacağımız her olumlu adım bizleri bu hedef ve ideallerimize daha da yaklaştırmaktadır. Memnuniyetle müşahede edilmektedir ki; bugün ülkemiz gerçekleştirdiği dönüşümler ve ilerlemelerle dünyanın sayılı devletleri arasında yer almış bulunmaktadır. Eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde, spor altyapısında, ulaştırmanın tüm alanlarında ve savunma sanayinde kaydedilen gelişmeler, nitelikli insan gücünün giderek artması, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesini sağlayan temel faktörler olarak değerlendirilmektedir. Elbette gelinen noktayı asla yeterli görmüyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve yeni kuşaklara güçlü bir ülke bırakmanın sorumluluğundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu sağlayacak çok sayıdaki avantajlarımızdan biri de genç ve dinamik insan kaynağımızdır.”

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN GELDİĞİ NOKTA GELECEK İÇİN ÜMİT VERİCİ”

Genç ve dinamik insan kaynağına sahip Türkiye’nin; bu kaynaklarını çağın koşullarına göre yetiştirmesiyle, medeniyet yarışında daha güçlü hale geleceğine inandığını ifade eden Vali Köşger, “Bu bağlamda; toplumların sahip oldukları insan kaynakları kalitesinin artırılmasını sağlayan, toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevlerini üstlenen, ülkenin geleceğini şekillendiren öncü ve önemli kurumlar olarak görülen üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri layıkıyla yerine getireceklerinden ve beklentilerimizi boşa çıkartmayacaklarından asla şüphemiz bulunmayan üniversitelerimizin sayısal olarak yurt sathında yayılması; üniversitelerimizdeki fiziksel alt yapının geliştirilmesi ve bilimsel düzeyin yükseltilmesi için son yıllarda gösterilen çabalar ve bugün gelinen nokta, geleceğimiz için ümit verici olarak değerlendirilmektedir. Üniversitelerimizin dünyadaki gelişmeleri ve aziz milletimizin hedefleri ve idealleri doğrultusunda belirleyecekleri hedef ve stratejilerin izlenmesi ve bunlara ilişkin iyileştirmelerin yapılması konularında, kalite ve akreditasyon gibi kavramlar son derece önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

“BU TÜR ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞTIRILMALI”

Kalite Güvencesi Sistemi’nin, kurumların kalite, maliyet ve hız gibi konularda rekabet gücü elde etmelerinde önemli bir işlevi yerine getirdiğini anlatan Vali Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sistemin hesap verebilirlik, şeffaflık, öğrenme çıktıları, kanıta dayalı yaklaşım ve yenilikçilik gibi kavramlara ilişkin olarak ele alındığı yükseköğrenimde, üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası arenada hak ettikleri noktada yer almalarını hızlandıracağına yürekten inanıyorum. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılarak tüm kurum ve kuruluşlarımızda uygulanmasını temenni ediyorum.”

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İVME KAZANDI

5 yıllık tam akreditasyonun üniversiteleri için büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise, stratejik eylem planı oluşturduklarını ve akreditasyon çalışmalarına ivme kazandırarak 2017 yılında 11 olan akredite program sayısını, 2021 yılında 28’e çıkardıklarını belirtti.

55 ÜNİVERSİTE BAŞVURDU

Kurumsal Akreditasyon Programı başvurularının YÖKAK’ın incelemeleri sonrasında 3 Haziran 2020 ‘de resmî olarak kabul edildiğini aktaran Prof. Dr. Budak, “209 üniversite içerisinden 55 üniversitenin başvurduğu ve 11 üniversitenin başvurusunun kabul edildiği programda, Ege Üniversitesi olarak yerimizi aldık. Ege Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon almasıyla birlikte; eğitim ve öğretimde kalitesini tescillemiş, bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tematik yapısıyla, dinamik ve öğrenci odaklı bir yönetim modeline sahip, bilimsel çeşitliliği yüksek, akademik potansiyelin kampüs sınırları dışına taşındığı huzurlu ve güçlü bir üniversite olduğunu tescillemiştir.” dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ, TOPLAM 78 ÖLÇÜTLE DEĞERLENDİRİLDİ

Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını vurgulayan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da akreditasyon sürecinde Ege Üniversitesinin Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından değerlendirildiğini aktardı.

"MÜKEMMELLİĞE DOĞRU HIZLA İLERLEYECEKTİR"

Üniversitelerin kalite ajansı gibi çalışması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Elmas, “Tam akreditasyon, Ege Üniversitesi mezunlarının beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite, sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

Tam Akreditasyon Belgesi takdimiyle sona eren törene; Vali Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, akademisyenler ve çok sayıda konuk katıldı.