GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-06-2022 14:13   Güncelleme : 16-06-2022 18:02

EMEKLİ SENDİKALARI HAKTIR, EMEKLİ SENDİKALARI KAPATILAMAZ.

2021 Tüm Emekli Sen Uşak Şu ou be Baskani Mehmet ARSLAN AKP İKTİDARI, EMEKLİLERİ AÇLIĞA VE SEFALETE MAHKUM ETMEK İSTİYOR Dedi. 2021 Tüm Emekli Sen Uşak Şube Başkanı Mehmet Arslan ve sendika üyeleriyle birlikte Tiritoğlu parkında basın açıklaması düzenledi. Başkan Arslan Açıklamasında Hükümete Yüklendi. Başkan Mehmet Arslan.ın açıklaması şöyle

EMEKLİ SENDİKALARI HAKTIR, EMEKLİ SENDİKALARI KAPATILAMAZ.

 

İktidarın, emekli ve emekçi/çalışan karşıtı politikası devam ediyor. Bu politikanın özü, yoksullardan ve çalışanlardan alıp, zenginlere, yandaşlara ve para babalarına vermektir. Memleketin kaynaklarını, peşkeş çekmektir 20 yıllık sürede ,yandaş zenginler daha zengin olurken, milyonlarca emekli, çalışan emekçi daha yoksullaştı, açılığa mahkum edildi.,

İktidarın, izlediği politikalarla, Ölçüsüz lüks harcamalar, garantili modeller, yolsuzlukları, hesapsız kitapsız iç ve dış borçlar, yağmalanan merkez bankası ve hazine kaynakları yüzünden enflasyon ve döviz kontrolden çıktı. Kaynak dağıtımında adalet ortadan kalktı. Bu krizde en büyük faturayı emekliler ödüyor.. Cumhuriyet tarihinin, geçen 79 yılında gelen tüm iktidarlar,713 milyar lira harcama yapmışlar. Bu para ile, Osmanlı borçları ödenmiş, memlekette yollar, köprüler, tüneller, barajlar, fabrikalar yapılmış, memleket demir ağlarla örülmüştür. AKP ise, 18 yılda 2 trilyon 317 milyar vergi toplamış,. 2 trilyon 631 milyar lira harcamışlar. Bu devası kaynağa rağmen, Dış borç 129,6 milyar dolardan, 608 milyar dolara çıkmış, 2018 - 2022 Nisan itibariyle sadece müteahhit görünümlü tefecilere 592 milyar 689 milyon lira ödenmiştir Cumhuriyet tarihinde ilk defa AKP döneminde, borçların faizi anaparayı geçmiştir. Betonlaştırmanın ötesinde, istihdama yönelik, bir yatırım da yoktur.

Devletin, Türkiye İstatistik Kurumu –TÜİK_ diye, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, iktidarın emir eri olmuş bir kurumu var.. İktidar, TÜİK eliyle ve emirle, gerçeklerden uzak, hayali ,akla ve vicdana uymayan rakamlara dayanarak enflasyon açıklatıyor. Bu rakamlara dayanarak , yüzdelik zamlar yapıyor. Yapılan zamlar, tamamen hayat pahalılığı gerçeğinin dışında olduğundan, refah sağlamıyor, tersine daha yoksullaşmamıza sebep oluyor. Çünkü 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin lirayı, yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçti. Bütün emekliler asgari ücretin altında maaş alıyorlar., Gerçek enflasyon en az % 160-200 de seyrediyor. Başta petrol ürünleri olmak üzere, elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine, günaşırı ölçüsüz ve vicdansız zamlar geliyor. Böyle bir ortamda iktidarın hayali rakamlara göre verdiği zamların ,hiç bir kıymeti Harbiye’si yoktur. Böyle bir zammı kabul etmiyoruz.

Emekliler insanca bir yaşam istiyorlar. Buna hakkımız da var. Yoksulluk ve açlıkta yaşamamız kader değil, iktidarın izlediği, emekli ve emekçi karşıtı politikadır. İktidar yıllardır bizi görmezden geliyor, sorunlarımızı çözmüyor, daha da ağırlaştırıyor. Yapılacak ilk seçimde emekliler bunun gereğini yapacaklardır. Diğer yandan, emekliler, yeterli örgütlülüğe sahip değiller. Dağınıklar. Milyonlarca oldukları halde, örgütlü olmadıkları için, bir güç olarak, hak mücadelesi yapmakta yetersiz kalıyorlar. Bu yüzden sendikamız 2021 TÜM EMEKLİ SEN, emeklilerin örgütlenmesini ve emeklilerin birliğinin sağlanması için çaba gösteriyor. Bütün emeklileri de, sendikamıza üye olmaya, destek vermeye, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz. Çünkü, yok tek başına kurtuluş, ya hep beraber ya hiç birimiz.

İktidar emeklilerin örgütlenmesini, haklarını savunmasını istemiyor. Kurduğumuz emekli sendikalarını, sanki kendileri Anayasaya uyuyorlarmış gibi, Anayasa gerekçesiyle kapatıyor. Ancak biz yılmayacağız. Kapatsalar da yenisini kuracağız. 2021 Tüm EMEKLİ SEN, bu alanda kurduğumuz üçüncü sendikadır. Yılmayacağız. Amacımız emeklileri örgütleyerek, iktidarın yüzdelik komik zamlarına boyun eğmek değil, İktidarla TOPLU SÖZLEŞME pazarlığı ile, haklarımızı almaktır. Bunun yolu da, Meclisten, EMEKLİLER STATÜ YASASININ çıkarılmasını sağlamaktır. Emekliler olarak, sendikamızda örgütlenirsek, birliğimizi sağlarsak ve güç olarak ortaya çıkarsak, hiçbir iktidar bizi görmezden gelemez. Zaten şu anda, İktidar ve ortaklarının dışındaki, meclis içi ve dışındaki partilerle, EMEKLİ STATÜ YASASI görüşülüyor ve anlaşılıyor.

Yaşadığımız ekonomik ve sosyal krizde en çok etkilenen ve perişan olanlar, işsizlerden sonra kesim, emeklilerdir. İktidar bizlerin ekonomik ,sosyal ve demokratik taleplerimizi görmüyor ve çözmüyor. Ekonomik olarak, emekliler açlıkla mücadele ediyorlar. Memleketin ve bütçe kaynaklarından, milli gelirden paylarını alamıyorlar. Sağlık ve ilaç keseneklerimiz devam ediyor. Milyar dolarlar, sığınmacılara, garanti işlerine, yandaş şirketlere , gerici vakıflara, kur korumalı bir avuç para babasına aktarılıyor ama, , yılda iki defa verilen bayram ikramiyelerimize bile, mali disiplini bozar, ödeme dengesi bozulur bahanesiyle, bir kuruş bile zam yapılmıyor. Milyonlarca emekli ve emekli ailesi, iktidarın emeklileri mahkum ettiği açlık ve yoksulluğu unutmayacaktır. İktidarın Emeklileri yoksullaştırma ve açlığa mahkum etme politikasına geçit vermeyecektir.

ACİL TALEPLERİMİZ

1.Asgari ücret, güncel açlık ve yoksulluk sınırına göre artırılsın 2. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi, güncellenmiş asgari ücretle eşitlensin. 3 . Tüm emekli maaşlarına gerçekleşmiş enflasyon oranına göre seyyanen zam yapılsın, 4. Emekli sendikaları Statü yasası ile EYT yasası TBMM tatile girmeden çıkarılsın

YAŞASIN EMEKLİLERİN ÖRGÜTLÜ BİRLEŞİK GÜCÜ

YAŞASIN EMEKLİLERİN EKONOMİK, SOSYAL VE DEMOKRATİK HAK MÜCADELESİ

YAŞASIN 2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI – TÜM EMEKLİ SEN!