GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-09-2021 13:27   Güncelleme : 01-09-2021 13:53

İçişleri Bakanlığı servislerde alınacak tedbirleri açıkladı

İçişleri Bakanlığı il valiliklerine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" isimli genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı servislerde alınacak tedbirleri açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelgede okul çevrelerinde ve okul servislerinde alınacak olan önlemler paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde okul servislerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı rehber dikkatte alınacağı belirtildi.

Servis şoförlerinin, rehber personelin ve diğer kişilerin maske takması zorunlu olacak, öğrenciler için araçlara maske konulacak. Ayrıca her araçta dezenfektan da bulundurulacak. Okul servislerinde herkesin yeri sabit olacak, numaralar verilecek ve her zaman aynı yere oturulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede; servis turlarının tamamlanmasının ardından kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemer tokaları gibi yerlerin önce su ve deterjanlar bezlenmesi daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ya da yüzde 70'lik alkol ve dezenfektan ile bezle silinmesi istendi. Günün sonunda da genel iç temizliği su ve deterjanla yapılmas vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tedbirler listesine de uyulması belirtildi.

Okulların açılmasına çok az bir zaman kala gönderilen genelgede eğitim faaliyetleri de belirtildi. Bakanlığın il valiliklerine göndermiş olduğu genelge doğrultusunda taşımalı eğitimlerde kullanılmakta olan araçlar da dahil olmak üzere tüm okul servisleri, şoförleri ve personellerin farkındalığının trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak için bir gün boyunca bilgilendirme yapılacağı da belirtildi. 

Milli Eğitim Müdürlükleriyle iş birliği içerisinde kalarak öğretmen, öğrenci ve velilerden tespit edilen gönüllü kişilerin müracaatları okul idarecilerinden alınacak ve bu kişilere Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri nin Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük kampanyası ile birlikte düzenlenip; tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verileceği genelgede yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede okullarda trafik güvenliğiyle ilgili olarak kullanıcılarına yönelik sürücü, yaya eğitimleri gibi konulardan hem uygulamalı hem de teorik derslerin verileceği kaydedildi. Mobil trafik tırlarının okullarda verilecek. Eğitimlerde İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordin edilip önceden planlanacak ve eğitimler mevsim şartlarına göre düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından mevcut çocuk trafik eğitim parkları modernize edilecek ve bu parklarda verilen uygulamalı eğitimlerin il ve ilçelerde verilmesine devam edilecek. Yıl içerisinde kurulması planlanan çocuk trafik eğitim parklarına yönelik çalışmalara gerekli destek verilecek.

Denetim faaliyetleriyle ilgili olarak açıklanan genelgede şu maddelere yer verildi; 

Eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. Okul idareleri ile irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek.

Rehber Personel ve Okul Geçidi Görevlileri'nce tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar Tutanaklarının trafik birimlerince kontrolü yapılarak trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülecek.

Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak.

Okul ve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki tedbirler kontrol edilecek. Eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Okul Servislerinin denetimi:

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecek. Belediyelerce düzenlenen Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi ve Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu bulundurulacak.

Yönetmelikte belirtildiği şekilde standartlara uygun OKUL TAŞITI yazısı ve DUR kırmızı ışık veren lamba araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak.

Araç ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları kullanılır ve çalışır durumda olacak.

Araç kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak.

Araçlarda en az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

Okul servis aracının camları sabit olacak ve camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak.

Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak.

Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda olacak.

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak.

Şoför ve rehber personel Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyacak.

Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek.

Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak.

Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak.

Servis şoförleri, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyacak.

Her araç için Okul Servis Araçları Denetim Formu'nda yer alan hususlar titizlikle kontrol edilecek ve eksikliği veya kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.

Servis şoförü ve rehber personel; Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şoför ve rehber personel bölümünde yer alan şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunacak, özel izin belgesi iptal edilecek ve gerekli tedbirler alınacak.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklik tespit edilmesi veya cezai müeyyide uygulanması halinde, doldurulan formlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla ilgili okul müdürlüğüne, bir suretinin de servis aracının bağlı olduğu odaya en geç yedi (7) iş günü içerisinde gönderilecek.

Diğer konular:

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirilerek, bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılarak yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde Önce Yaya görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi sağlanacak.

Okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi amacıyla; okul servis araçlarının çalışma şartları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Vali ve Kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla toplantı düzenlenecek.

Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları, tespit tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde okul yönetimlerince teslim alınacak. Bu tutanaklar takip eden üç iş günü içerisinde de trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığı teslim edilecek.

Rehber personel veya okul geçidi görevlileri yalnız DUR veya GEÇ işareti verebileceğinden, görevlilerce hazırlanan ihlal tespit tutanaklarına istinaden 2918 sayılı Kanun’un 47/1-a maddesine göre Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecek.

Tespit tutanağında yer alan bilgilerin PolNet veri tabanındaki araç bilgileriyle karşılaştırılacak.