UŞAK

Uşak'ta coronavirüse karşı yeni önlemler

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık Başkanlığı’nda olağanüstü toplandı.

Uşak'ta coronavirüse karşı yeni önlemler

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık Başkanlığı’nda olağanüstü toplanarak şu kararları aldı; 

 Koronavirüs (Covid19)salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlikmaske   ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.

         İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.04.2021 tarih ve 7770 sayılı “Seyahat İzin Belgesi hk.” ilgili yazısı kapsamında;

         26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış  ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar 27.04.2021 tarih ve 2020/13 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile belirlenmiştir.

    27.04.2021 tarih ve 2020/13 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2.1. maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası seyahatleri ilgili olarak “Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.” denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kartı ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla şehirlerarası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

    Yine 27.04.2021 tarih ve 2020/13 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararının ekinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinin 29 uncu sırasında “Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,” denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıştır.

    Bu doğrultuda;

  1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem,  gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası  seyahatlerde  kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,
  2.  Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanmasına, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin sağlanmasına,
  3. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,
  • İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesi gereğince; tekel büfelerinin  kapalı olması gerekmektedir. Belirlenen kurallar dahilinde faaliyetlerine müsaade edilen  market, bakkal, kuruyemiş dükkanı, büfe vb. yerlerde alkollü içecek satışının yapılmamasına ve belirtilen iş yeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek satamayacaklarına dair bilgilendirmenin yapılmasına,

      Yukarıda alınan kararların görev alanı dahilinde olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. "