GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-08-2023 13:09

Veteriner Hekim Odası Şiddete Karşı Ortak Basın Açıklaması Düzenledi

Veteriner Hekim Odası Şiddete Karşı Ortak Basın Açıklaması Düzenledi


Uşak Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Özgür Uğur, veteriner hekimlere yönelik artan şiddet olaylarına karşı bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Uşak Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve Uşak İnşaat Mühendisleri Odası da destek verdi. Açıklamada veteriner hekimlere yönelik şiddetin toplum sağlığına zarar verdiği vurgulandı.

Veteriner hekimlerin toplum sağlığını korumak, hayvanların sağlığını ve refahını sağlamak, gıda denetimleri yaparak güvenilir gıda tüketimini temin etmek gibi önemli görevleri bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığı için kritik öneme sahip aşı ve ilaçların geliştirilmesinde aktif rol oynadığına dikkat çekildi.

Veteriner hekimlerin meslekleri gereği üstlendikleri bu sorumluluklar nedeniyle stratejik bir konumda oldukları ifade edildi. Ancak, veteriner hekimlerin risklere karşı önlem almak amacıyla yaptıkları bu görevleri nedeniyle şiddete maruz kaldıkları ve mesleklerinin değersizleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, veteriner hekimlerin maruz kaldığı şiddet örnekleri verilerek, kamu adına gıda denetimi yapan, hayvan sağlığını korumak için çaba gösteren, hastaları tedavi eden veteriner hekimlerin saldırılara uğradığına dikkat çekildi. Ayrıca, veteriner hekimlerin can güvenliğinin tehdit edilmesi ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle mesleklerini bırakmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

Veteriner hekimlere yönelik şiddetin sadece meslektaşlarına değil, aynı zamanda toplum sağlığına da zarar verdiği belirtilerek, bu şiddetin önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Basın açıklamasında, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası olarak, veteriner hekimlere yönelik şiddetin son bulması, can güvenliklerinin sağlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için yetkililere çağrı yapıldı.

Ayrıca, veteriner hekimlerin mesleklerine sahip çıkarak, toplum sağlığının korunmasına katkıda bulundukları vurgulanarak, destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilere ve hasta sahiplerine teşekkür edildi.

Basın açıklaması, veteriner hekimlerin yaşadığı güçlükleri ve toplum sağlığına olan katkılarını ön plana çıkaran bir çağrı niteliği taşıdı. Veteriner hekimlere yönelik şiddetin son bulması ve mesleklerinin saygınlığının artırılması amacıyla yapılan bu açıklamanın kamuoyunun dikkatini çekmesi bekleniyor.

AdminAdmin