GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-03-2023 10:19

“DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ”

“DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ”

Tükoder Başkanı Utku DEMİRÖZ Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Başkan “DEMİRÖZ, açıklamasında

“DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ” nü Kutluyoruz.

Tüketicilerimizin, Tüketici Kanununu ve yönetmeliklerin sağladığı hakları bilmesi ve kendi haklarını koruyabilmesine yardımcı olabilmek için, 15/21 Mart “DÜNYA TÜKETİCİ HAFTASI” süresince, Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde düzenleyeceğimiz toplantılar, dağıtacağımız bildiri ve broşürlerle Tüketicilerle buluşuyoruz dedi. DEMİRÖZ, açıklamasına şöyle devam etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 5 Temmuz 1986 tarihli toplantısında:

Evrensel Tüketici Hakları olarak;

 

Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı

 

Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı

 

Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı

 

Zararların Karşılanması Hakkı

 

Temsil Edilme Hakkı

 

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

 

Bilgi Edinme ve Eğitilme Hakkı olmak üzere;

 

Sekiz maddeden oluşan “Evrensel Tüketici Haklarının kabul etmiş ve bunu tüm Dünyaya duyurmuştur. Birleşmiş Milletler, Ayni toplantıda, 15 Mart Gününü “DÜNYA TÜKECİCİ HAKLARI GÜNÜ” 15-21 günleri arasını ise, “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI HAFTASI” olarak ilan etmiştir.

 

Ülkemizde de Tüketiciler, 6502 Sayılı “TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN “ile ve yönetmeliklerle korunmaya çalışılmaktadır.

 

Kamu Yöneticilerimizin, Tüketicilerin korunması amacıyla, Çağdaş yasa ve yönetmelikler çıkartmasını, bu yöndeki çalışmalarını önemli ve değerli bulmakta ve desteklemekteyiz.

 

Ancak, bütün bu gelişmelere rağmen; tüketiciler, tam anlamıyla korunamadığı gibi; Tüketici hak ihlalleri artarak devam etmektedir.

 

Bu durumun temel nedeni:

 

T.C. ANAYASASI’NIN 172 Maddesi A Bendinin; “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Amir hükmüne rağmen; gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarların, anayasanın bu Hükmünü tam olarak uygulamaktan kaçınmış, görmezden gelmiş olmalarıdır.

 

Üzülerek belirtmekteyiz ki, onlarca yıldır, siyasi partiler değişmiş, siyasi iktidarlar değişmiş; ama, ne yazık ki, bugüne değin, hiçbir iktidar tarafından, Anayasanın “Devlet… tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik” eder hükmünün gereği yapılmamış, uygulanmamıştır.

 

Evrensel Tüketici Haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından, “Dünya Tüketiciler Günü” olarak belirlenmiş olan 15 Mart gününde;

 

Kamu Yöneticilerimizden, Devlet Erkinden, öncelikle beklentimizin ve isteğimiz:

 

Anayasanın “Devlet… tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” amir Hükmünü hayata geçirmeleridir.

 

Tüketici Örgütlerinin, tüketicilere daha güçlü ve etkin hizmet verebilmesi de, hizmet kapasitelerinin arttırılması da; Tüketici Örgütlerinin Kurumsallaşması da, ancak böyle sağlanabilir. (Bu, aynı zamanda, gıda ve ürün güvenliğinin sağlanması; ayıplı mal ve hizmet üretenlere karşı caydırıcı bir uygulamanın yapılabilmesi, etkin bir denetimin başarılmasının da ön koşuludur.)

 

Tüketici Vatandaşlarımızdan öncelikle beklentimiz ve isteğimiz:

 

Tüketici haklarını bilmesi; haklarını koruyup savunabilmesi, hak ihlallerine karşı, yasal yollara başvurması; Tüketici örgütlerine üye olması, aktif olarak görev ve sorumluluk almasıdır.

 

Değerli vatandaşlarımız, Tüketiciler olarak Hâlâ:

 

* DÜNYANIN EN PAHALI AKARYAKITINI KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ.

 

* DÜNYANIN EN PAHALI, VERİ DEPOLAMA, İLETİŞİM, İNTERNET HİZMETLERİ KULLANICISI HALİNE GETİRİLDİK.

 

* TEMEL MAL ve HİZMETLER ÜZERİNDEN, ADALETSİZ VERGİ YÜKÜ OLAN, DOLAYLI VERGİLERİ EN YÜKSEK

 

ORANLARLA ÖDÜYORUZ.

 

* ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK BEDELLERİ BİZ TÜKETİCİLERE ÖDETTİRİLİYOR

 

* İTHAL EDİLEN DOĞALGAZ FİYATLARI UCUZLAMASINA RAĞMEN TÜKETİCİLERE YANSITILMIYOR.

 

* İLETİŞİM ÜCRETLERİ DE, EKLENEN VERGİLER DE ÇOK YÜKSEK ALINIYOR.

 

* Telefon, Elektrik, Su ve Doğalgaz Gibi Hizmetlerde, HAKSIZ OLARAK SABİT ÜCRETLER ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR.

 

* MAHKEMELER VE YÜKSEK YARGI TARAFINDAN, HAKIZ VE HUKUKA AYKIRI ALINDIĞI KARAR ALTINA ALINDIĞI HALDE; BANKALAR, DOSYA MASRAFLARI VE KREDİ KART AİDATLARI ve ÜCRETSİZ SUNULMASI GEREKEN PEK ÇOK HİZMETLERDEN ÜCRET ALARAK, HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Tüketiciler Haftası nedeniyle, bir kez daha bu haksız uygulamaların durdurulması için çağrıda bulunuyoruz.

Kamu yöneticilerimize sesleniyoruz.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile “Yabancılara satılan konutlarda KDV alınmaması” şeklindeki düzenleme, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yabancıdan KDV alınmazken, Vatandaşımızdan alınması, büyük bir haksızlık olur. Bu ya kaldırılmalı ya da, vatandaşlarımızdan da alınmamalıdır

“6502 Sayılı Yasanın Ön ödemeli konut satışında sözleşmeden dönme başlıklı 45/1 ve 45/3 maddelerinde yapılan değişiklik ile, Tüketicilerin kazanılmış hakları Tırpanlanmaktadır.

Bu iki düzenlemeyi eleştiriyor ve düzeltilmesini talep ediyoruz.

Yıllardan beri kaldırılmasını savunduğumuz üzere, Ön Ödemeli Konut Satışlarında ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde uygulanan Damga vergisinin kaldırılmasını da, olumlu buluyor ve Tüketiciler yararına olan bu düzenlemeyi destekliyoruz.

Değerli basın mensupları, değerli tüketiciler,

Tüketici Örgütleri olarak, dün olduğu gibi bugünde her platformda elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak, yeni ve kalıcı kazanımlar elde etmek için mücadelemize devam etmekteyiz.

Yurt düzeyinde verilen tüketici mücadelesinin daha örgütlü ve koordineli çalışmasını sağlamak amacıyla, 2015 Yılında Türkiye çapında mücadele veren tüm tüketici örgütleri ve dernekleri bir araya gelerek oluşturduğumuz “Türkiye Tüketici Hareketi Platformu”, Önümüzdeki dönemde, “TÜKETİCİ DERNEKLERİ KONFEDERASYONU” nu oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

TTH Platformu içinde yer alan tüm tüketici örgütleri ve dernekleri, Kendi faaliyetlerini özgür ve bağımsız bir şekilde sürdürmelerinin yanı sıra; özellikle toplumun tamamını ilgilendiren hak ihlallerine karşı güçlerini ve olanaklarını birleştirerek; çok daha güçlü, etkin ve kurumsallaşmış bir yapıya kavuşarak; Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi sürecine, önümüzdeki dönemlerde ivme kazandıracağına inanmaktayız.

TÜM TÜKETİCİLERİMİZİN “15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜNÜ” Kutlayan Türkiye Tüketici Hareketi (TTH) üyesi Tüketici Örgütleri olarak, hangi siyasi düşüncede, hangi inançta olursa olsun tüm Vatandaşlarımıza sesleniyoruz:

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN,

ANAYASAL HAKLARIMIZIN KORUNUP GELİŞTİRİLMESİ İÇİN,

GÜVENLİ GIDA VE GÜVENLİ ÜRÜN ÜRETİMİNİN DENETLENEBİLMESİ, AYIPLI MAL ve HİZMETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN,

İNSANCA YAŞAYABİLMEK İÇİN SESİMİZİ DUYURALIM, BİRLEŞELİM, MÜCADELE EDELİM, ÖRGÜTLENELİM.

 

 

AdminAdmin