GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-07-2024 11:51   Güncelleme : 03-07-2024 11:53

Uşak İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı 3. birleşimi Gerçekleşti

Uşak İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı 3. birleşimi Gerçekleşti

Uşak İl Genel Meclisi, Temmuz ayı 3. birleşimini İl Genel Meclis Başkanı Kadir Uslu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar, meclis üyelerinin oylaması sonucu karara bağlandı.

Gündem Maddeleri ve Kararlar:

Yoklama ve Açılış:

Meclis Başkanı Kadir Uslu, toplantıyı açarak yoklamayı gerçekleştirdi.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personelin Kadro Değişiklikleri:

 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Hukuk ve İdari İşler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Kapaklar Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı:

Merkez İlçe Kapaklar Köyü'ndeki 101 ada, 60, 69 ve 70 nolu parseller için hazırlanan konut alanı amaçlı imar planı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan rapor doğrultusunda ele alındı.

 

Kapaklar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı:

Aynı parseller için hazırlanan daha detaylı uygulama imar planı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelendi.

 

Ballık Kayası Şelalesi'nin Turizme Kazandırılması:

Sivaslı İlçesi Erice Köyü'nde bulunan Ballık Kayası Şelalesi'nin turizme kazandırılması için gerekli araştırmaların yapılması konusunda;

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Araştırma Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ele alındı.

Uşak Turizm Tanıtım ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Komisyonu tarafından hazırlanan rapor incelendi.

Dilek ve Temenniler:

Meclis üyeleri, çeşitli konulardaki dilek ve temennilerini paylaştı.

Gelecek Toplantı Tarihi:

Bir sonraki toplantının tarihi belirlendi.

Uşak İl Genel Meclisi, il genelindeki önemli konuların görüşüldüğü bu toplantıda aldığı kararlarla, Uşak halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bir sonraki toplantının tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AdminAdmin