GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-06-2024 18:55

UŞAK VALİLİĞİ'NDEN ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER

UŞAK VALİLİĞİ'NDEN ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER

Uşak, 6 Haziran 2024 - Uşak Valiliği, orman yangınlarına karşı alınacak yeni tedbirleri içeren bir genel emir yayınladı. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 69’uncu maddesi gereğince oluşturulan Uşak ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 22 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan dönem için bir dizi önlem uygulamaya konuldu.

 

Valilik Genel Emri'ne göre alınan önlemler:

 

Ormanlara Giriş Yasağı: 15 Haziran 2024 - 1 Ekim 2024 tarihleri arasında, belirli mesire yerleri ve tabiat parkları dışında ormanlara girişler yasaklandı. Bu yasak, kamu görevlileri ve belirli izinleri olan kişiler hariç, genel halkı kapsıyor.

 

Kamp ve Çadır Yasağı: Ormanlık alanlarda, kamping işletmeleri haricinde kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

 

Yanıcı Madde Kullanımı Yasağı: Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

 

Kritik Yapılar için Tedbirler: Orman yangınından etkilenmesi muhtemel kritik yapılar, fabrikalar, depolar gibi alanlarda gerekli tedbirlerin alınması zorunlu kılındı.

 

Bilgilendirme: Orman yangınlarına karşı alınacak toplumsal ve bireysel tedbirler hakkında vatandaşlar, ilgili kurumlar ve yerel yönetimler düzenli olarak bilgilendirilecek.

 

Kontrol ve Devriye: Orman yangınlarına neden olabilecek ihmal ve sabotajlara karşı orman görevlileri, Jandarma ve Emniyet tarafından kontrol ve devriyeler sıklaştırılacak.

 

Yangın Şeritleri: Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi potansiyel yangın tehlikesi taşıyan alanların etrafında yangın şeritleri oluşturulacak.

 

Yangın Riski Taşıyan Tesisler: Ormana yakın turistik tesisler, benzin istasyonları ve zirai faaliyet yapan işletmeler, yangın riskine karşı yangın şeritleri oluşturacak.

 

Araç ve Ekipman Tedariği: Yangın söndürmede kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanların eksikleri düzenli olarak gözden geçirilecek ve tamamlanacak.

 

Sürekli Bilgilendirme: Orman yangınlarına müdahale eden kuruluşlar yangın tehlikesi ve riskler konusunda sürekli bilgilendirilecek.

 

Mahalli Tedbirler: Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü tedbir ivedilikle alınacak.

 

İstişare ve Koordinasyon: AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde önleyici tedbirlerin uygulanması ve yangınlara müdahale aşamasında faaliyetler gerçekleştirilecek.

 

Yangın Amirinin Yönetimi: Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekipler, Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edecek.

 

Koordinasyon: Yangına müdahalede görev alan kurumlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

 

Sivil Vatandaşların Yangın Alanına Girişi: Büyük yangınlarda görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların yangın mahalline girmesi kolluk kuvvetlerince engellenecek.

 

Tahliye Tedbirleri: Meskûn mahalleri tehdit eden yangınlarda tahliye işlemleri kolluk kuvvetlerince yapılacak.

 

Yakma Yasağı: Orman içi ve bitişiği köyler de dahil olmak üzere, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

 

Enerji Nakil Hatları Bakımı: TEİAŞ ve OEDAŞ, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının bakımını yapacak ve gerekli tedbirleri alacak.

 

Yasal İşlemler: Bu karar ve alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanacak.

 

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün tarafından imzalanan genel emrin ardından, vatandaşların belirtilen kurallara uyması ve orman yangınlarına karşı duyarlı olması istendi. Uşak'taki mesire alanları ve tabiat parklarının dışında kalan orman alanlarına girenler ve yasakları ihlal edenlere ciddi idari para cezaları uygulanacak.

 

Orman yangınları ile mücadele kapsamında alınan bu tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Ergün, "Yağış, nispi nem, sıcaklık ve rüzgâr hızı orman yangını tehlikelerine karşı önlem alma ve risk/zararları azaltma çalışmalarını etkilemekte olup, yangına ilk müdahalenin hızlı ve doğru yapılması hayati önem arz etmektedir. Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak amacıyla vatandaşlarımızdan bu tedbirlere riayet etmelerini önemle rica ediyorum," dedi.

 

Belirlenen Mesire Alanları ve Tabiat Parkları:

Akse Konaklamasız Orman Parkı

Pınarbaşı Konaklamasız Orman Parkı

Kızılcasöğüt Konaklamasız Orman Parkı

Yeşil Karaağaç Konaklamasız Orman Parkı

Üniversite Ormanı Konaklamasız Orman Parkı

Kaşbelen Konaklamasız Orman Parkı

Uşak Şehir Ormanı (Konaklamasız)

Kalfa Korusu Konaklamasız Orman Parkı

Kemerdağ Konaklamasız Orman Parkı

Osmandede Konaklamasız Orman Parkı

Uşak Millet Ormanı (Konaklamasız)

Evrendede Konaklamasız Orman Parkı

Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı

Göğem Zafer Tabiat Parkı

Ulubey Kanyonları Tabiat Parkı

Uşak Valiliği, orman yangınlarına karşı alınan bu önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilmesi hususunda tüm yetkili birimlerin hassasiyetle çalışacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

AdminAdmin