GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-09-2021 14:46   Güncelleme : 23-09-2021 17:04

Mustafa Torun, "Sağlık sistemi ve hekimlik kamunundur"

Türkiye'de ve dünyada coronavirüse karşı büyük bir savaş veren, gerek dünyada gerekse Türkiye'de alkışlanan doktorlar ve sağlık çalışanlarının sorunları çözüm için bekliyor. Özellikle son dönemde sık sık gündeme gelen "Özel Hekimler" konusunu; TTB Kurultay Delegesi Uzm.Dr.Mustafa Torun Egeseshaber.com sitesine anlattı.

Mustafa Torun,

Türkiye'de ve dünyada  Küresel Kapitalizm'in egemen olması ile beraber, ülkemizde 12 Eylül darbesi sonucu oluşan neoliberal iklimde, özel sağlık kurumları ve özel hastaneler kendini göstermeye başladı.Özellikle 2002 yılından itibaren bu durum yeni siyasi iktidarla beraber daha da bir kurumsal nitelik kazanarak sağlıkta özelleştirmeler hız kazandı.Kamu hastanelerinde performans  adeta dayatıldı. Giderek dahada bir anlam kazanan özel hastane ve özel sağlık kurumu hekimliği ve beraberinde getirdiği sorunlar içinden çıkılmaz bir konuma evrildi. Bu durum son günlerde sağlık sektörünün en önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir.Sorunu enine boyuna Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Torun'a sorduk.Dr.Torun da  Egeseshaber.com'a yaptığı özel açıklamada konunun önemini bizlere anlattı.Hipokrat yeminin önemine değinen Torun, "Hipokrat yemini tüm dünyadaki doktorlar için geçerli olmalıdır. Hekimler Dil, din, ırk, renk,mezhep,düşünce ayırımı yapmadan hastalarını sağaltmaya ve hastalıklarda koruyarak iyi etmeye çalışırlar."dedi.Böyle bir meslek grubunun elbette haklarının verilip,sömürülmemeleri gerektiğini özellikle vurguluyorum dedi.

Torun, küresel kapitalizmle beraber esen neoliberal dalga ile her şeyin alınıp satılabilir olduğunu, bundan hekimlerin de nasibini aldığını sözlerine ekledi.Dr.Torun, "Özel hekimlik konusunu incelerken, dayatılan sağlıkta neoliberal politikaları gözden ırak tutmamak gerektiğini belirtti.

SAĞLIK DOĞUŞTAN GELEN BİR HAKTIR VE PARAYLA ALINAN SATILAN BİR META DEĞİLDİR.

Özel hekimlerin ne kadar zorlansada yinede yaptıkları görevin özünde bir kamu görevi olduğunun altını çizen Dr.Torun;sadece bir vergi mükellefi olarak görülmesinin yanlış olduğunu belirterek,sağlığın tüm insanlar için birer hak olduğunu ve bunun da parayla eşdeğer tutulamayacağını sözlerine ekledi. Özel hekimlerin sorunlarının hekimliğin evrensel sorunları ile içiçe olduğunu,bu hakların sonuna kadar  savunacaklarını,bu hakların alınması için yapılan mücadelenin özünde dayatılan Neoliberalizm'e karşı yapılan savaşımdan soyutlanamayacağını belirtmek isterim dedi.

TOPLUMDA VAR OLAN BASKICI, ÇARPIK SAĞLIK SİSTEMİ;AYNI ZAMANDA SAĞLIKTA ŞİDDETİ DOĞURMAKTADIR.

Uzm.Dr.Mustafa Torun Egeseshaber.com sitesine yaptığı açıklamalarına devam ederek,özel çalışan  hekimlerin  ekonomik sorunlarının had safhaya ulaşmış olduğunu, bunları birçok platformda dile getirdiklerini,sosyal ve ruhsal anlamdada giderek dahada belirginleşen sorunlarının ciddi boyutlara çıktığını görmemek için kör,sağır ve topal olmak gerektiğini dile getiren Dr.Torun; "Hekime şiddet fazlası ile var.Bu durum giderek artmakta ve bilinçli olarak çözülmek istenmemektedir dedi."Hasta muayene olamaz; şiddet.Sıra alamaz; şiddet.Rapor alamaz; şiddet.Sevk alamaz; Şiddet."Bu olumsuzlukları sanki hekim yaratıyor algısını biran önce gidermek gerekir.Bu problemlerin çoğunun varolan siyasi yapı tarafından oluşturulduğunu görmek gerekir. Toplumda var olan sistem, şiddet doğurmaktadır.Ekonomide var olan açmaz;Şiddeti de beraberinde getirmektedir. Hekime şiddet giderek artarken, bilinçli olarak caydırıcı bir ceza verilmiyor diye konuştu.

Dr.Mustafa Torun,Özel hekimlerin sosyal ve ruhsal anlamlarda yaşanan sorunun dışında mesleki anlamda da sorunlarının yoğun olduğunu, fakat en önemli sorunun ise şu sıralarda;"Tükenmişlik Sendromu" olduğunu üzerine basarak vurguladı.

HEKİMLER UYKU UYUYAMADI

TTB Kurultay Delegesi Uzm. Dr. Mustafa Torun Egeseshaber.com haber sitesine yaptığı bu özel açıklamada; Doktorların coronavirüse karşı verdiği mücadeleye de değindi. Torun, pandemi döneminde doktorların istifa hakkının ellerinden alındığını vurgulayarak, "Hekimler uyku uyuyamadı. Kendilerini mesleki anlamda geliştirmek için gerekli çalışmaları yapamadı. Her şey bir yana çocuklarına ve eşlerine zaman ayıramadı." dedi. 

SAĞLIK HİZMETLERİ YASASI

Uzm. Dr. Mustafa Torun Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi yasasının önemine de değindi. Prof.Dr. Nusret Fişek'in sağlıkta sosyalizasyonu ortaya attığını ifade eden Torun;"Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi" yasasıyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Torun, "Sağlık sistemi en uçtan merkeze doğru sağlık evleri, sağlık ocakları(5-10 bin nüfusa bir sağlık ocağı olacak şekilde planlanmış olup, sağlık evi ve ocağı ilk başvurulacak birinci basamak merkezlerdi), ikinci veya üçüncü basamak hastaneler olarak planlanmıştı. Çalışma tam gün esasına göre ekip hizmeti ve sürekli eğitimli sözleşmeli personel ile verilecekti" Dedi.

"TÜRKİYE'DE ARTAN EKONOMİK ZORLUKLAR HEKİMLERİ DE ETKİLİYOR."

Türkiye'de son dönemde iyice artan ekonomik zorluklar karşısında doktorların da bundan nasibini aldığını belirten Torun, enflasyon karşısında hekimlerin maaşlarının da erdiğine dikkat çekti. Torun yaptığı açıklamada, "Türkiye'de artan ekonomik zorluklar hekimleri özellikle özelde çalışanları daha fazla etkiliyor. Alınan maaşlar enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Emeğin karşılığı alınmıyor." diye konuştu.

SAĞLIK SİSTEMİ OLABİLDİĞİNCE KAMULAŞTIRILMASI HALKIN YARARINA OLACAKTIR.

Uz.Dr. Mustafa Torun yukarıda bahsettiğim sorunların çoğunun dayatılan sağlıkta "Neoliberalizmden" kaynaklandığını,çözümü için de sağlık sisteminin olabildiğince akla dayanarak,bilimsel veriler ışığında kamulaştırılması gerektiğini belirtti. Sağlık sisteminin paraya değil, halka ait olması gerektiğini belirten Torun, koruyucu hekimliğe de öncelik verilmesi gerektiğini birdefa daha vurguladı.  

KORUYUCU HEKİMLİK

Uzm.Dr. Mustafa Torun Egeseshaber.com'a yaptığı açıklamada koruyucu hekimliği de açıkladı. Torun, koruyucu hekimliğin sağlıklı beslenme, sağlık eğitimi, hijyen, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve aşılama gibi sağlıkta temel  birçok önemli alanı kapsadığını  ifade etti. 

TTB ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Torun, konuya ilişkin TTB ve Tabip Odaları ile ilgili 6023 sayılı  yasanın  olduğunu fakat yeterli olmadığını, özellikle Özel Hekimlikde ilgili mevzuatın maalesef çok yetersiz ve karışık olduğunu vurguladı.Varolan yasaların bile iyi  uygulan(a)madığına da değindi. Dr.Torun;Türk Tabipleri Birliği'nin(TTB), Hekimlik ve Sağlık Alanında etkin ve yetkin olması gerektiğini söyledi.Torun; TTB'nin şuanda meslek örgütü olarak elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.